Suadiye Bağdat Caddesinde Masaj ile rahatla!
Anasayfa     |     Hakkımızda     |     Fotoğraflarımız     |     Fiyat Listesi    |    Kampanya ve Paketler     |     Rezervasyon     |     İletişim           [ English ]
 • Masaj Nedir?
 • Masaj Çeşitleri
 • İsveç Masajı
 • Thai Masajı
 • Derin Doku Masajı
 • Refleksoloji
 • Aromaterapi
 • Spor Masajı
 • Selülit Masajı
 • Bölgesel Masajlar
 • Taş Masajı
 • Shiatsu Masajı
 • Bali Masajı

 • Sauna
 • Buhar Odası
 • Jakuzi

 • Duyuru ve Haberler
 • SPA & Wellness Sözlüğü
 • Estetik ve Güzellik

  Bilgi için:
  0 216 411 12 63
  Adres:
  Bağdat Caddesi, 374/6
  Suadiye Kadıköy İstanbul

 • Doğum Ağrıları için Masaj

  Emel Taşçı, Ümran Sevil
  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir

  Doğum eylemi, bilinen ve tanımlanan en şiddetli ağrı kaynaklarından biridir. Toplumların gelenek ve göreneklerine ve doğum ağrısının tanımlanmasına göre anne adayları bu ağrıya farklı tepkiler göstermektedir. Doğumdaki kültürel farklılıklar doğum analjezisi kullanımını etkileyebilen nedenler arasındadır. Dünyanın farklı bölgelerinde analjezi amaçlı çok farklı yöntemler kullanılmaktadır.

  Ana Bulgular: Diğer ağrı türleri ile karşılaştırıldığında, kadınlar doğum ağrısına karşı daha fazla direnç göstermekte, son ana kadar analjezik almayı reddetmektedir. Pek çok anne farmakolojik analjezinin yeni doğana zararlı olacağını düşünmektedir. Bu nedenlerden dolayı, doğum ağrısını gidermede çok farklı yöntemler kullanılmaktadır.

  Sonuç: Bu makale, doğum ağrısında, psikoprofilaksi, intradermal su blokları, masaj, hipnoz trankütanöz elektrik stimülasyonu, müzik ve audoanaljezi, akupunktur ve buz masajı yöntemlerini incelemektedir.

  Masaj

  Bir insana dokunma, bakım, ilgi, rahatlatma, güven verme ya da aşk gibi pozitif mesajların paylaşılmasını sağlayabilir. Masaj “iyileşme ve sağlık değerini artıran vücut dokularına yumuşak olarak yapılan kasıtlı ve sistematik manüplasyondur.” Doğum sırasında rahatlamayı sağlamada ve ağrıyı azaltmada kullanılır.

  Chang ve arkadaşlarının 60 primipar kadınla yaptıkları çalışmada, deney grubuna, abdominal öfleraj, sacral basınç, omuz, sırt ovma gibi uygulamalar 30 dakika boyunca yapılmıştır. Araştırmada ağrı duyarlık skalası kullanılmıştır. İki grup arasında anlamlı fark elde edilmiştir. Masaj grubunun ağrı skalası ortalaması düşük bulunmuştur.

  Randomize bir çalışmada , doğum sırasında normal ağrı bakımı yaklaşımı ve masaj yaklaşımı karşılaştırılmıştır. Doğum sırasında 5 saat boyunca, kadınlara her 20 dakikada bir partnerleri tarafından ayak, sırt, el ve baş masajı yapılmıştır. Sık masajın kadınların ağrısını ve anksiyetesini azaltıp duygusal durumunu daha da iyileştirdiği belirlenmiştir.

  Buz Masajı

  Masaj, treapotik dokunma, hidroterapi, müzik, sıcak ve soğuk uygulamalar gibi uygulamalar ebeler tarafından doğum ağrısını azaltmada alternatif terapi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Waters ve Raisler’in çalışmalarında kontraksiyonlar sırasında ağrının algılanmasını azaltmak için enerji meridyen noktasında buz masajı kullanılmasının etkinliği değerlendirilmiştir. Bu nokta, sağ ve sol el üzerindedir. Her iki elde de buz masajı yapılmış ve etkisi karşılaştırılmıştır. Masaj bir el için 20 dakika ya da 3-4 kontraksiyon boyunca uygulanmıştır. Aynı şekilde diğer el için masaj tekrarlanmıştır. Deneyden sonra sağ ve sol elde ağrıyı azaltma bakımından anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Sağ el ortalaması daha düşük bulunmuştur. Bazı çalışma sonuçları buz masajı uygulanmasından sonra ağrının azaldığını göstermektedir.

  Akupunktur

  Geleneksel Çin tıbbının önemli komponentlerinden olan akupunktur, batıda konvansiyonel tıpla birlikte büyük ölçüde bütünleyici olmuştur. Akupunktur vücutta bulunan özel noktaların iğnelerle uyarılması sonucunda, vücudun dengesini yeniden bulmasını sağlayan bilimsel bir tedavi yöntemidir.

  Akupunktur 5000 yıldan beri uygulanan eski bir Çin sanatı ve bir tecrübe tıbbıdır. Akupunktur çeşitli ağrılı durumlarda semptomları azaltmak için geniş çapta kullanılmaktadır. Obstetri ve jinekolojide, akupunktur, doğum ağrısı gibi çeşitli durumlarda uygulanabilmektedir. 1970’lerden beri akupunktur, tamamlayıcı ve alternatif tıpta araştırma konularından olmuştur.

  Kimi cerrahi girişimlerde etkinliği gösterilmiş olmakla birlikte, Çin ya da bir başka ülkede doğum analjezisi için yaygın bir şekilde kullanılmamış bir yöntemdir. Vücut üzerinde meridyenler içinde 365 akupunktur noktası ve 12 meridyen vardır. Hangi alana ve bu iğnelerin ne kadar derinliğe yerleştirileceği bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar, hastalığın çeşidi, kişinin yaşam stili, iş, diyet, emosyonel durum gibi faktörlerdir. Doğum ağrısı için, doğum ağrısının lokalizasyonu, doğumun aşaması, maternal yorgunluk seviyesi, tansiyon ya da anksiyete gibi faktörlerdir.

  Kuzey Amerika’da doğum sırasında akupunktur kullanımı nadirdir. Fakat akupunktur eğitimi alınırsa yöntem, doğum ağrısı için de kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda akupunktur uygulaması değerlendirilmiştir. Kadınların raporlarına göre akupunktur grubunda ağrı, istatistiksel olarak önemli derecede düşük bulunmuştur.

  Skilnand ve arkadaşları gerçek akupunktur grubuyla yalancı ya da minimal akupunktur grubunu (akupunktur noktası olmayan noktalara ve yüzeysel yerleşim), karşılaştırmıştır. Ağrı değerlendirmesi yapılmak üzere, visual analog skalası (VAS) iki gruba da aynı anda uygulanmaya başlanmıştır. Gerçek akupunktur grubunda 30, 60 ve 120 dakikalarda akupunkturdan sonra, ağrıda anlamlı derecede düşme elde edilmiştir. Postpartum 2 saatte de gerçek akupunktur grubunda ağrı düşüktür. Bundan başka akupunktur grubunun epidural analjezi ihtiyacı da önemli derecede düşük bulunmuştur.

  Akupunkturun anne ve bebeğe veya doğumun seyrine olan herhangi bir yan etkisi rapor edilmemiştir. Akupunkturun sağladığı analjezinin mekanizması açık değildir; opioid benzeri peptid ve serotonin salgılanması olabileceği belirtilmektedir.

  Haberler > Masaj Haberleri

  Suadiye Bağdat Caddesi'nde Gerçek Bir Day Spa!
  Bağdat Caddesi 374/6 Suadiye, Kadıköy / İstanbul
  Bilgi ve Rezervasyon: (0216) 411 12 63 - 64